વાટ્સએપમાં નવુ ફિચર વોટ્સએપ મેસેજ એડિટિંગ અને ચેટ લૉક ફંક્શનાલિટી

તાજેતરમાં ફેસબુકએ પોતાની માલીકીના વાટ્સએપમાં એક નવુ ફિચર વોટ્સએપ મેસેજ એડિટિંગ અને ચેટ લૉક ફંક્શનાલિટી નામ થી રજૂ કર્યા છે ફેસબુકના મેટાની માલિકીની લોકપ્રિય ઇન્સ્ટન્ટ…